Όροι χρήσης

Ημερομηνία Αρχικής Δημοσίευσης: 26.04.2021

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα «www.skinspa.gr», η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «η ιστοσελίδα» ή «το ηλεκτρονικό κατάστημα», είναι ένας διαδικτυακός τόπος στον οποίο γίνεται εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα. Έχει ιδρυθεί και λειτουργείται από την κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ (εφεξής «η διαχειρίστρια»), η οποία διατηρεί ατομική επιχείρηση με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Αφροδίτης 03, ΑΦΜ:  114586395, ΓΕΜΗ: 160257727000.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο της επιχείρησης στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή καλώντας στο 2816 008 801  στο διάστημα από τις 09:00 έως τις 17:00.

Οι ακόλουθοι όροι και συμφωνίες θα εφαρμόζονται σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης αυτής ήτοι κατά την διάρκεια της περιήγησής του σε αυτήν και έως την αποδοχή του προϊόντος από τον χρήστη. Με την επίσκεψή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα ο χρήστης δέχεται ρητά και χωρίς επιφύλαξη τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και συμφωνίες χωρίς καμία εξαίρεση. Επομένως κάθε κίνηση, δράση, ή συναλλαγή του χρήστη με την σελίδα συμφωνείται ότι θεωρείται ρητή και πλήρης αποδοχή του συνόλου των κάτωθι αναφερόμενων όρων χρήσης.

  1. Γενικοί Όροι και Συμφωνίες

Η διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί κάθε είδους αλλαγές στους όρους τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την λειτουργία της ιστοσελίδας με μόνη προϋπόθεση την ενημέρωση των χρηστών μετά την εφαρμογή των αλλαγών. Κάθε αλλαγή στους όρους θα είναι ισχυρή από την ημέρα δημοσίευσης των αλλαγών στην ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  1. Εγγραφή Χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν την επιλογή να εγγραφούν ως μέλη χρησιμοποιώντας το email τους. Η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη και είναι δυνατό για οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα χωρίς να εγγραφεί.

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί, πρέπει να παράσχει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αποσταλεί αυτομάτως ένα μήνυμα που θα περιέχει έναν κωδικό που παράγεται αυτόματα και ο οποίος μπορεί να αλλαχθεί οποτεδήποτε από τον χρήστη…

  1. Πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Η διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με την ταυτότητα της εταιρείας. Η διαχειρίστρια δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από την ιστοσελίδα που παρείσφρησε από λάθος και παρακρατά το δικαίωμα να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να διορθώσει το λάθος ανά πάσα στιγμή.

Η διαχειρίστρια δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται για τα προϊόντα που εμπορεύεται μέσω της ιστοσελίδας. Οι σχετικές πληροφορίες έχουν προέλθει από τις κατασκευάστριες των προϊόντων εταιρείες και όχι από έρευνα της εταιρείας.

Όσον αφορά την εφαρμογή «Skin Quiz», οι πληροφορίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα διά μέσω της εφαρμογής πρέπει να λαμβάνονται ως συμβουλές στους χρήστες για την επιλογή των υπηρεσιών αισθητικής και καλλυντικών προϊόντων για το πρόσωπο ή/και το σώμα και επ’ ουδενί ως ιατρικές γνωματεύσεις. Κάθε συμβουλή και πρόταση για χρήση προϊόντων που δίδεται από την εφαρμογή πρέπει να ελέγχεται από εξειδικευμένο ιατρό δερματολόγο ο οποίος θα γνωματεύσει για την καταλληλότητα του κάθε σκευάσματος.

  1. Περιορισμός και αποποίηση Ευθύνης

4.1 Η διαχειρίστρια δεν έχει καμία ευθύνη προς αποζημίωση σε περίπτωση που ο χρήστης υποστεί οικονομική ζημιά από ακύρωση μιας παραγγελίας ή καθυστέρηση στην παραλαβή ενός προϊόντος.

Η παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης στον χρήστη να υποβάλλει μια προσφορά για το προϊόν. Επομένως μια τέτοια παρουσίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δέσμευση από την πλευρά της διαχειρίστριας σχετικά με την άμεση διαθεσιμότητα του προϊόντος.

Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει έλλειψη ενός προϊόντος, από την πλευρά ενός προμηθευτή του διαδικτυακού καταστήματος, το οποίο έχει παραγγείλει κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας ή εάν ένα προϊόν δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που έγινε η παρουσίασή του στο χρήστη και που ο χρήστης υπέβαλλε την παραγγελία του ή εάν υπήρξε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σχετικά με την διαθεσιμότητα του προϊόντος που ο χρήστης παρήγγειλε, τότε η διαχειρίστρια θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να επικοινωνήσει με την χρήστη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που ο ίδιος έχει παράσχει στην ιστοσελίδα και να τον ενημερώσει για τις τυχόν επιλογές που μπορεί να έχει σχετικά με την παραγγελία του. Εάν η επικοινωνία με τον χρήστη δεν καταστεί δυνατή εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, τότε η παραγγελία θα εκτελείται με την αποστολή των προϊόντων του τμήματος της παραγγελίας που είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό κατάστημα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μεταβολή στην παραγγελία του χρήστη θα ανακοινώνεται στον χρήστη μέσω e-mail.

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων μπορεί να διαφέρει ανάλογα (1) με την διαθεσιμότητα των προϊόντων (2) με την καθυστέρηση από την πλευρά των προμηθευτών. Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω λόγους μπορεί να υποφέρει καθυστέρηση στην αποστολή των προϊόντων σε εσάς. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται σε καθυστερήσεις από τις ταχυδρομικές εταιρείες ή από έκτακτα περιστατικά (πολέμους, πανδημίες, καταστροφές κλπ) και γενικότερα από παράγοντες που δεν είναι υπό την ευθύνη μας. Οι παραπάνω λόγοι δεν αποτελούν βάσιμο λόγο προκειμένου ένας χρήστης να απαιτήσει αποζημίωση. Συμφωνείται ότι η διαχειρίστρια δεν ευθύνεται να αποζημιώσει τον χρήστη για τους παραπάνω λόγους.

4.2.  Συμφωνείται ρητά ότι ο ιστότοπος και η διαχειρίστρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί στον χρήστη από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να μεταδοθεί από την χρήση της ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών, η ιστοσελίδα και η διαχειρίστρια δεν φέρουν καμία ευθύνη.

  1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο των σχεδίων, των κειμένων, λογοτύπων, γραφικών, και του κώδικα που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας. Η δημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως άδεια για την αντιγραφή και αναπαραγωγή του υλικού από οποιονδήποτε τρίτο.

  1. Όροι πώλησης, Υπαναχώρηση, Επιστροφές και Ακυρώσεις

6.1. Προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας, ο χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Οι χρήστες κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να κάνουν συναλλαγές στην ιστοσελίδα. Κατά την διαδικασία υποβολής μιας παραγγελίας, ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που παρείχε στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς και ότι είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιούν για την πληρωμή της παραγγελίας.

Με την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας, ο χρήστης συμφωνεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, την παράδοσή της σε ταχυδρομική εταιρεία ή εταιρεία ταχυμεταφορών, και την κατάσταση της παραγγελίας. Η επικοινωνία αυτή είναι απαραίτητη για την ορθή εξέλιξη της παραγγελίας και την ενημέρωση του χρήστη. Είναι σημαντικό ο χρήστης να διαβάζει τα μηνύματα αυτά και να μην τα διαγράφει κατά την διάρκεια της παραγγελίας. Είναι  ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με την διαχειρίστρια στην περίπτωση που δεν λάβει μηνύματα από εμάς. Συμφωνείται  ότι η παραπάνω περιγραφείσα επικοινωνία καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου για την επικοινωνία, ενημέρωση και επιβεβαίωση της παραγγελίας. Αν ο χρήστης επιθυμεί να εναντιωθεί ή να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με τα περιεχόμενα ενός email που έχει λάβει από την ιστοσελίδα, μπορεί να επιδιώξει να επικοινωνήσει μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στους παρόντες όρους ή μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα.

6.2. Όσοι χρήστες επιλέξουν να παραγγείλουν προϊόντα από το διαδικτυακό κατάστημα, έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την σύμβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων που παρήγγειλαν στέλνοντας τα προϊόντα της παραγγελίας τους στην έδρα της διαχειρίστριας συνοδευόμενα από το κάτωθι έντυπο υπαναχώρησης:

Προς τo «SKINSPA.GR», που εδρεύει στην Αφροδίτης 03, Ηράκλειο Κρήτης, 71408 και εκπροσωπείται νόμιμα (email: [email protected]):

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

Όνομα καταναλωτή(-ών)

Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

Για την υπαναχώρηση είναι απαραίτητο τα προϊόντα να βρίσκονται στις κλειστές συσκευασίες τους στις οποίες είχαν σταλεί. Οι καταναλωτές δεν έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα τους αν οι συσκευασίες έχουν παραβιασθεί.

Σε περίπτωση που ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα με μία ταχυμεταφορική εταιρεία της επιλογής του. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την κατάσταση των προϊόντων μέχρι αυτά να παραληφθούν από την διαχειρίστρια. Οι παρακάτω όροι πρέπει εφαρμόζονται κατά την διαδικασία υπαναχώρησης του καταναλωτή:

Α) Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται εντός 14 ημερών από την ενάσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, ήτοι από την αποστολή σε εμάς συμπληρωμένου του ως άνω αναφερόμενου εντύπου. Τα προϊόντα πρέπει να αποσταλούν στην έδρα της διαχειρίστριας, με ευθύνη και κόστος του αποστολέα. Η διαχειρίστρια δεν έχει ευθύνη για την απώλεια, καταστροφή ή ζημιά στα προϊόντα.

Β) Προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα στον καταναλωτή, τα προϊόντα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα, σε κλειστές συσκευασίες που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και με όλα τα έγγραφα που τα συνόδευαν κατά την αποστολή συμπεριλαμβανομένου και του παραστατικού της συναλλαγής. Η διαχειρίστρια δεν θα προβεί στην επιστροφή των χρημάτων έως ότου έχει λάβει από τον καταναλωτή το σύνολο των ως άνω προαναφερόμενων.

Γ) Όταν η εταιρεία διαπιστώσει το καλώς έχειν, θα επιστρέψει τα χρήματα στον καταναλωτή εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημέρα που έλαβε το σύνολο των προϊόντων και των εγγράφων που αντιστοιχούν στην παραγγελία.

6.3 Σε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, η επιστροφή είναι υποχρεωτική αμέσως μετά από την επικοινωνία με την διαχειρίστρια ή με εκπρόσωπο της ιστοσελίδας. Το διαδικτυακό κατάστημα αναλαμβάνει σε αυτήν την περίπτωση και το κόστος και την ευθύνη κατά την μεταφορά του προϊόντος κατόπιν ελέγχου που διενεργεί. Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό, ο καταναλωτής υποχρεούται να παράσχει πληροφορίας σχετικά με το ελάττωμα στην ιστοσελίδα το συντομότερο δυνατό. Κατόπιν της παροχής των πληροφοριών, υποχρεούται με να αποστείλει το προϊόν με τα παραστατικά αγοράς του στην διαχειρίστρια. Εάν όντως διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, η διαχειρίστρια αναλαμβάνει το αρχικό κόστος της μεταφοράς των αγαθών αποζημιώνοντας τον καταναλωτή.

  1. Προσθήκες και αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή στους όρους χρήσης αν το κρίνει απαραίτητο χωρίς να προειδοποιήσει τους χρήστες της ιστοσελίδας.

  1. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με έκαστο των χρηστών/πελατών του, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 70330/2015, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών αναφέρονται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της λειτουργίας της ιστοσελίδας, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.